مقاله انگلیسی عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم به همراه ترجمه ف

دسته بندي : علوم پایه » شیمی
مقاله انگلیسی عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید به همراه ترجمه فارسی (PDF)بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

3.2.3. اندازه گیری های کرونوآمپرومتری :
به منظور بررسی توانایی EAL برای مهار ( بازداری ) فرآیندهای آندی فولاد نرم ، آزمایشهای کرونوآمپرومتری بوسیله پلاریزه کردن آندی پتانسیل الکترود در − 0/41 V ( برحسب SCE ) برای 600 ثانیه انجام شدند. مقادیر دانسیته جریان بدست آمده در طول الکترواکسیداسیون فولاد نرم در HCl 1 M در غیاب و حضور 1000 ppm EAL یادداشت شدند. منحنی های کرونوآمپرومتری در شکل 7 رسم شده اند.
با توجه به مقادیر دانسیته جریان در غیاب و حضور 1000 ppm EAL ، راندمان حفاظت حدود 90% محاسبه شد. از این رو ، می توان نتیجه گرفت که عصاره به عنوان یک بازدارنده خوردگی موثر برای فولاد نرم در HCl 1 M عمل می کند.

3.3. مطالعات مورفولوژیکی سطح :
تصاویر SEM ( شکل 8 ) فولاد نرم غوطه ور شده در محلول HCl 1 M در غیاب و حضور 1000 ppm EAL به منظور نشان دادن برهمکنش عصاره بر سطح فلز ثبت شده اند. از شکل 8A می توان مشاهده کرد که سطح نمونه در غیاب عصاره به شدت آسیب دیده و سطح ، خشن و بسیار متخلخل است. درحالیکه در حضور EAL ( شکل 8B ) نمونه در مقایسه با حالتی که سطح در محیط اسیدی به تنهایی غوطه ور شده در شرایط بهترِ ، داشتن سطح صاف است که این به تشکیل یک لایه محافظ از ترکیبات EAL نسبت داده می شود. این نشان می دهد که EAL از انحلال آهن جلوگیری می کند و از این طریق سرعت خوردگی فولاد نرم در محلول HCl 1 M را کاهش می دهد .

4.3. مکانیزم بازداری :
آزمایشات کاهش وزن و الکتروشیمیایی نشان می دهند که خوردگی فولاد نرم در حضور غلظتهای مختلف EAL کند شده است. مولکولهای بازدارنده موجود در عصاره ، سطح فولاد نرم را از طریق مکانیزم جذب اشغال می کنند. گونه های آکالیفا حاوی غلظتهای بالایی از پلی فنولها ، ترپنوئیدها و استرولهای گیاهی هستند و این ترکیبات آلی حاوی حلقه های بنزن به هم پیوسته و هترواتم های O در حلقه ها هستند. مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی نشان می دهند که جذب EAL روی سطح فولاد نرم شامل یک جذب فیزیکی است. ماکرو مولکولهای موجود در عصاره به وسیله برهمکنش های دهنده-گیرنده بین الکترونهای π حلقه های بنزن به هم پیوسته و اوربیتال d اشغال نشده اتم های آهن ، روی سطح فولاد نرم به طور الکترواستاتیکی جذب می شوند.
دسته بندی: علوم پایه » شیمی

تعداد مشاهده: 373 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم فایل:4,196 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل