فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حسابداری دولتی

حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به‌ منظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تحقیق و پیشینه تعاریف ومفاهیم بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش نظام های مالیاتی ومالیات(فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام های مالیاتی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش نظام مالیاتی (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام مالیاتی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش هموارسازی سود(فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش هموارسازی سود(فصل دو)

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش محافظه کاری (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) محافظه کاری در حسابداری

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش سرمایه در گردش

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتار مدیریت سود و بازده سهام(فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتار مدیریت سود و بازده سهام(فصل دو)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی