فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 3

موقعیت مشروط مجهول ، شرط خلاف مقتضای ذات عقد ، مبطل درساختار عقد

بحث شروط در ضمن عقد نكاح از مباحث مورد ابتلاء و داراي فوائد حقوقي است كه بطور اجمال بدان مي پردازيم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین قانون حاکم بر قراردادها

قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر ق...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

پایان نامه کامل و آماده استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرم انگاری خشونت های جنسی، جسمی در قانون جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کامل و آماده جرم انگاری خشونت های جنسی، جسمی در قانون جمهوری اسلامی ایران

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

پایان نامه کامل و آماده پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه پایان نامه درباره جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کامل و آماده پایان نامه درباره جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

پایان نامه کامل و آماده تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اقامه دلیل در حقوق کیفری

مقدمه:معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تعريف قان...

قیمت : 3,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی