فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 5

سبب های تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.کیفیّات مشدّد و عینی - وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گ...

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شرایط اساسی قراردادها

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالب...

قیمت : 4,150 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حق و حقوق

چكيده از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند تحليل ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تطبیقی تعذر اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

چكيده تعذر اجراى قرارداد، از يك‏سو با قاعده فقهى «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبيق مى‏كند، كه به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوى ديگر، به موجب خيار تعذر تسليم، اثر تعذر بر قرارداد، خيار براى متعهدٌله يا مشروطٌ‏له است. اين ...

قیمت : 6,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن (ICC اتاق بازرگانی بین الملل)

بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن (ICC اتاق بازرگانی بین الملل)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی