فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 7

مقاله نفقه

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معناینفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که درچیزی کم و فانی شد( ( » نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل « المنجد آمدهبعضی دیگر نفقه را به ...

قیمت : 4,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه حقوق تجارت 1

قدمت تجارت و بازرگانی به قدمت تمدن بشری است. پس از تشکیل اجتماعات اولیه انسان پی برد به تنهایی قادر به تهیه کلیه نیازهای زندگی خود نیست. آنچه که می توانست این مشکل را حل نماید انجام مبادله بود. کسی که زراعت می نمود می توانست محصول خود را با کالای شخص...

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نکات کلیدی و امتحانی حقوق تجارت 4 (سری دوم)

کتاب حاضرنکات کلیدی و امتحانی حقوق تجارت 4 می باشد که برای دانشجویانرشته حقوق در مقطع کارشناسی تدوین و نگاشته شده است. امید است علاوه بر جامعهدانشگاهی سایر علاقمندان نیز از این اثر بهره مند شوند.منبع اصلی این کتاب حقوق تجارت 4 تالیف دکتر ربیعاس...

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نکات کلیدی آیین دادرسی مدنی 1

1.دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. 2.در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست. 3.تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که باید در مرکز آن باشد در صلاحدیدید رئیس قوه قضاییه است. 4.دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه حقوق تجارت 4

کتاب حاضرنکات کلیدی و امتحانی حقوق تجارت 4 می باشد که برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی تدوین و نگاشته شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقمندان نیز از این اثر بهره مند شوند.منبع اصلی این کتاب حقوق تجارت 4 تالیف دکتر ربیعاسکی...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

کارتحقیقی پولشویی،پایان نامه پولشویی

قیمت : 4,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل برائت در حقوق موضوعه ایران

کار تحقیقی اصل برائت،پایان نامه اصل برائت

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی قاعده تحذیر

کارتحقیقی قاعده تحذیر،پایان نامه قاعده تحذیر

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روانشناختی انگیزه

کار تحقیقی روان شناختی انگیزه،مقاله روان شناختی انگیزه

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی