فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 10

پاورپوینت طراحی سامانه مدیریت تماس یکپارچه مبتنی بر IP در ناجا

دانلود رایگان طراحی سامانه مدیریت تماس یکپارچه مبتنی بر IP در ناجا الکترونیک و مخابرات انجام پایان نامه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بانک ایمیل تهران سال 95 و 96

تعداد ایمیل سال 95 : 54678 پنجاه و چهار هزار و ششصد و هفتاد و هشت کاربر // تعداد ایمیل سال 96 : 56958 پنجاه و شش هزار و نهصد و پنجاه و یک کاربر// مجموع: 111636

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزیه و تحلیل سیستم باشگاه ورزشی پروژه ​​​​​​​مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باشگاه ورزشی چند منظوره همراه با فایل رشنال رز و پاورپونت ارائه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری بسیار کمیاب در سطح اینترنت + کاملترین در نوع خود

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی کلیه dfd دیاگرام ها کلیه ofd دیاگرام ها فایل پاورپوینت ارائه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه کلیه dfd دیاگرام ها کلیه نمودارهای جریان داده یا UML

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی کلیه نمودارهای ERD کلیه نمودارهای ER کلیه dfd دیاگرام ها

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml دیاگرام dfd سطح 0 تا 2 کلیه نمودارهای ERD فایل رشنال رز پروژه

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو و رشنال رز

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز  کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml فایل mdl رشنال رز کلیه dmd دیاگرام ها

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی