فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار شامل 21 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی

پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی شامل 18 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی

پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی شامل 25 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حوادث ناشی از کار و راههای پیشگیری از آن

پاورپوینت حوادث ناشی از کار و راههای پیشگیری از آن شامل 12 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گسترش کیفیت عملکرد (QFD) در صنعت ساخت

پاورپوینت گسترش کیفیت عملکرد (QFD) در صنعت ساخت- شامل 40 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع با موضوع EFQM

پاورپوینت جامع با موضوع EFQM شامل 55 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار

عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار شامل 49 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت 8 گام حل مسئله (8 Disiplin)

8 گام حل مسئله (8 Disiplin) شامل 29 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویراش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن كاربردي استاندارد ISO 9001 :2000

متن كاربردي استاندارد ISO 9001 :2000 شامل 30 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی