فایل های دسته بندی هنری - صفحه 1

خلاصه کتاب آینه جادو

این کتاب در باب سینما و فلسفه وجود شناختی ان در قالب نثری روان وجذاب به زوایای پنهان هنر هفتم می پردازد

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل