فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

تحقیق وسواس و طریقه درمان

وسواس يك ايده، فكر، تصور، احساس يا حركت مكرر يا مضر كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری بخشش

این فایل حاوی کلیۀ ادبیات نظری بخشش با منابع فارسی و لاتین جدید می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری شفقت به خود

این فایل حاوی کلیۀ ادبیات نظری شفقت به خود با منابع فارسی و لاتین جدید می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری امید به زندگی

این فایل حاوی ادبیات نظری امید به زندگی با منابع فارسی و لاتین جدید می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری زوج درمانی

این فایل حاوی کلیۀ ادبیات نظری زوج درمانی با منابع فارسی و لاتین جدید می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار

این فایل حاوی کلیۀ ادبیات نظری خود نظم بخشی رفتار با منابع فارسی و لاتین جدید می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری شبکه های اجتماعی

این فایل بصورت ورد است و حاوی کلیۀ ادبیات نظری شبکه های اجتماعی با منابع می باشد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه داخلی و خارجی نارسایی هیجانی

این فایل فقط شامل چند پیشینه داخلی و خارجی در مورد نارسایی هیجانی می باشد. منابع به روز می باشند.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

این فایل حاوی کلیۀ ادبیات نظری پیشرفت تحصیلی با منابع فارسی و لاتین جدید می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی