فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 3

پیشینه تحقیق ومبانی نظری نقد شوندگی

پیشینه تحقیق ومبانی نظری نقد شوندگی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری تعاریف ومفاهیم کانال های توزیع

پیشینه تحقیق ومبانی نظری تعاریف ومفاهیم کانال های توزیع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد مالی ومدلهای آن

پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد مالی ومدلهای آن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری ارزش ویژه برند داخلی سازمان

پیشینه تحقیق ومبانی نظری ارزش ویژه برند داخلی سازمان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری وفاداری مشتریان واعتماد

پیشینه تحقیق ومبانی نظری وفاداری مشتریان واعتماد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری مفاهیم وتعاریف وفاداری مشتری

پیشینه تحقیق ومبانی نظری مفاهیم وتعاریف وفاداری مشتری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری مهارت های ارتباطی

پیشینه تحقیق ومبانی نظری مهارت های ارتباطی با مشتریان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از چارچوب AHP-Entropy-TOPSIS به همراه ترجمه فارسی (P

بخشی از ترجمه فارسی مقاله: 1 – مقدمه رشد محصول داخلی ناخالص واقعی چین (GDP) چین بین سال های 1979 و 2010 به طور میانگین بالای 9.9 درصد در هر سال بوده است و به سختی از ان زمان کند شده است . متاسفانه ، این نتایج اقتصادی قابل ملاحظه به هزینه انتشار صنعتی بلند پرواز نزدیک شده بودند که مقامات چینی تا کن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله انگلیسی سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام: شواهد مبنی بر تاثیر قیمت بر تجارت 2017

بخشی از ترجمه فارسی مقاله: مقدمه مقالات سرمایه گذاری شرکتی اخیر نشان می دهند که سرمایه گذاری مطلوب شرکت ریسک یکسهام را تغییر می دهد (Berk, Green, & Naik,1999). پس چگونه تغییر در ریسک سهام نقدشوندگی آن را تحت تاثیر قرار می دهد؟ مستندات و مقالات ریزساختار بازار حاکی از آن است که تغییر در ریسک بر ارزش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی