فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 1

نمونه سوالات کارور GPS با جواب فنی و حرفه ای و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود نمونه سوالات کارور GPS با جواب ویژه هنرآموزان فنی و حرفه ای و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و مراکز آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی قالب بندی و کفراژبندی درجه 3 صنعت ساختمان با جواب

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی قالب بندی و کفراژبندی درجه 3 صنعت ساختمان با جواب از سری نمونه سوالات فنی و حرفه ای بصورت چهارگذینه ای تستی

قیمت : 7,150 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات فنی و حرفه ای رشته نقشه کشی درجه 2 همراه با جواب

دانلود سوالات فنی و حرفه ای رشته نقشه کشی درجه 2 همراه با جواب

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته تصویربرداری همراه با جواب

دانلود فایل نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته تصویربرداری همراه با جواب در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته کاربر رایانه همراه باجواب

دانلود فایل نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته کاربر رایانه همراه با جواب در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات فنی و حرفه ای برقکاری ساختمان با جواب

دانلود فایل سوالات فنی و حرفه ای برقکاری ساختمان با جواب در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه 3 اسکن برگه اسفند 96

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه 3 اسکن برگه اسفند 96

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی آرماتور بند درجه3 اسکن برگه اسفند 96

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی آرماتور بند درجه3 اسکن برگه اسفند 96

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی جوشکاری اسکن برگه اسفند 96

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی جوشکاری اسکن برگه اسفند 96

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی