فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 3

پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)

پرسشنامه پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه میزان تحقق برنامه درسی اجرا شده کتاب درسی

این پرسشنامه میزان تحقق برنامه درسی را در کتاب درسی را می سنجد

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن

این پرسشنامه برای سنجش رفتار منطقی کاربرد دارد

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی