فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 2

نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي کاشی کار درجه 3 اسکن برگه اسفند96

نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي کاشی کار درجه 3 اسکن برگه اسفند96

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه 3 اسکن برگه شهریور96

نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه 3 اسکن برگه شهریور96

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات قالی بافی درجه 2 اسکن برگه آزمون 97/02/21

دانلود نمونه سوالات قالی بافی درجه 2 اسکن برگه آزمون 97/02/21

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات کارگرنقاش ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

دانلود نمونه سوالات کارگرنقاش ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی و ئصاب وسایل بهداشتی درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی و ئصاب وسایل بهداشتی درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات کارگر گچ کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

دانلود نمونه سوالات کارگر گچ کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای قالب بند و كفراژبند درجه 3 اسکن برگه 97/04/01

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای قالب بند و كفراژبند درجه 3 اسکن برگه 97/04/01

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات فنی و حرفه ای سیم کشی و برق ساختمان درجه یک با جواب

دانلود فایل با موضوع سوالات فنی و حرفه ای سیم کشی و برق ساختمان درجه یک همراه با جواب در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی