لیست فایل ها - صفحه 6

تحقیق نقش نانو تکنولوژی در امنیت ملی و صنایع دفاعی

تحقیق نقش نانو تکنولوژی در امنیت ملی و صنایع دفاعی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش امام خمینی (ره) در رهبری و هدایت جنگ تحمیلی

تحقیق نقش امام خمینی (ره) در رهبری و هدایت جنگ تحمیلی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اصول مدیریت بحران

به طور کلی در طول تاریخ زندگی بشری همواره بروز بحران های انسانی و طبیعی یکی از دغدغه­های اساسی جامعه بشری بوده است. که بروز این بحرانها آثار قابل توجهي بر سرنوشت حكومت ها، جوامع و سازمانها داشته و منجر به بروز آسيبها و تهديدات گوناگوني در حوزه­هاي مختلف سازماني، ملي و فراملي مي شود. در مقابل چنين پي

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت منابع انسانی

تحقیق مدیریت منابع انسانی به صورت کامل در قالب ورد قابل ویرایش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش حفاظت اطلاعات در پدافند غیرعامل

تحقیق نقش حفاظت اطلاعات در پدافند غیرعامل به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق روابط و مناسبات هنرمندان با حاکمان تیموری

تحقیق روابط و مناسبات هنرمندان با حاکمان تیموری در قالب ورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق روابط علما با دربار آل بویه

تحقیق روابط علما با دربار آل بویه به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی وصیت بیش از یک سوم مال از دیدگاه فقهی و حقوق آن

تحقیق بررسی وصیت بیش از یک سوم مال از دیدگاه فقهی و حقوق آن به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز تاخیر در پروژه های عمرانی و صنعتی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز تاخیر در پروژه های عمرانی و صنعتی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حسابداری محیط زیست

تحقیق حسابداری محیط زیست به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ارزش ادله در دادگاه های ایران

تحقیق ارزش ادله در دادگاه های ایران به صور ورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول مقاله نويسی علمی پژوهشی و ISI

پاورپوینت اصول مقاله نويسی علمی پژوهشی و ISI به صورت پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی